Amaç ve Kapsam

Amaç

The Journal of Social Science 2017’de kurulmuştur. Sosyal Bilimler alanındaki araştırmalarla ilgilenen herkesi kapsayan uluslararası hakemli bir dergidir. Journal of Social Science (TJSS), gelecek yıllar için vazgeçilmez bir referans aracı olarak hizmet vererek literatüre değerli katkılar sunmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Derginin kapsamı, Sosyal Bilimler alanındaki ya da yakın ilişkili alanlardaki teorik ve deneysel bulguları içermektedir. Dergi ayrıca, ilgili alanlarda yapılan son araştırmalara ya da kitaplara ilişkin teknik notları içeren eleştirel inceleme makalelerini de yayınlamaktadır.

Derginin kapsamı, Sosyal Bilimler alanındaki ya da yakın ilişkili alanlardaki teorik ve deneysel bulguları içermektedir. Dergi ayrıca, ilgili alanlarda yapılan son araştırmalara ya da kitaplara ilişkin teknik notları içeren eleştirel inceleme makalelerini de yayınlamaktadır.

Dergi kapsamındaki alanlar:

– Antropoloji

– Arkeoloji

– İletişim Bilimleri

– Ekonomi

– Eğitim Bilimleri

– Güzel Sanatlar

– Coğrafya

– Tarih

– Uluslararası İlişkiler

– Hukuk

– Dil Bilimleri ve Filoloji

– Edebiyat

– İşletme

– Felsefe

– Siyasal Bilimler

– Psikoloji

– Kamu Yönetimi

– Sosyoloji

– İlahiyat