THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE

The Journal of Social Science (TJSS), 2017 yılından beri yayınlanan, sosyal bilimler alanında yapılan tüm çalışmaların yer aldığı alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir. 

Yayın dili Türkçe ya da İngilizcedir.

Yılda iki kere yayın yapan derginin Eylül 2021 tarihinde yayınlanacak yeni sayısı için makale gönderebilirsiniz.

Makale kabulü sadece https://dergipark.org.tr/en/pub/tjsosci web sayfası yoluyla yapılmaktadır.