THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE

The Journal of Social Science (TJSS), sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların yer aldığı alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir. Yayın dili Türkçe ya da ingilizcedir.

2019 yılı itibariyle Şubat, Mayıs, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere yılda 4 kez yayın yapmaya başlayan derginin yeni sayısı 28 Şubat 2019’da yayınlanacaktır. Derginin Mayıs ayında yayınlanacak 6.Sayısı için makalelerinizi 15 Nisan 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz. 

Dergi, makaleler için DOI numarası vermektedir. 

Dergi yazım kurallarına göre hazırlanan makalelerinizi DergiPark sistemine kayıt olarak sisteme yükleyebilirsiniz. 

Dergide yayınlanan makaleler, 2018 Ekim Ayı Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Doçentlik kriterlerine göre 1. maddenin d bendi olan “bu maddenin b bendi dışında uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale” kapsamında tek yazarlı bir makale için 5 puan getirebilmektedir. Doçentlik kapsamında sayılar için jenerik dosyası hazırlanmaktadır. 

Doktora-Yüksek Lisans Tez makaleleri ve kongre, konferans, sempozyumlarda sunulan bildiriler yayımlanmak üzere (dipnotla belirtmek şartıyla) dergiye gönderilebilir. Makale kabul belgesi verilmektedir. 

Yazarlardan 100 TL makale katkı payı talep edilmektedir.  

Sorularınızı thejournalofsocialscience@gmail.com mail adresine iletebilirsiniz.